Szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym obowiązkowe od czerwca 2018r.

Szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Od czerwca 2018 roku  będzie obowiązywał tzw. okres próbny dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. B po 4 czerwca 2018r. Co ten okres oznacza dla kierowców? (trwa on do 2 lata od momentu wydania prawa jazdy)

  • obowiązek odbycia dodatkowego kursu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • obowiązek odbycia praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym w ODTJ
  • samochód kierowany przez osobę posiadająca prawo jazdy krócej niż 2 lata będzie musiał być oznakowany tzw. zielonym listkiem
  • maksymalna prędkość dla młodego kierowcy będzie wynosiła 50 km/h w obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie oraz drodze ekspresowej
  • będzie również obowiązywał go zakaz podejmowania pracy związanej z prowadzeniem pojazdu

Okres próbny będzie ulegał przedłużeniu o kolejne 2 lata w momencie popełnienia przez kierowcę  w okresie próbnym dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy na szkolenie w naszym ODTJ Rajder w Toruniu

Szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym dla miast takich jak Toruń , Grudziądz , Bydgoszcz , Płock , Włocławek , Inowrocław ( WORD )

X