KURS DLA KIEROWCÓW NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Szkoła Jazdy Rajder zaprasza na wysokiej jakości szkolenie na pojazdy uprzywilejowane i bankowozy w zakresie kategorii prawa jazdy A, B, C w przystępnych cenach.

Od 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Obecnie nie wystarcza posiadanie jedynie prawa jazdy danej kategorii. Konieczne jest także zezwolenie Starosty, wystawiane na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz pozytywnych wyników badań lekarskich i psychologicznych. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane odbywa się w Toruniu.

Oferujemy szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz dla tych, którzy posiadają już uprawnienia i chcą je rozszerzyć poprzez kurs uzupełniający.

KURS DLA KIEROWCÓW NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Szkoła Jazdy Rajder zaprasza na wysokiej jakości szkolenia na pojazdy uprzywilejowane i bankowozy w zakresie kategorii prawa jazdy A, B, C w przystępnych cenach.

Od 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Obecnie nie wystarcza posiadanie jedynie prawa jazdy danej kategorii. Konieczne jest także zezwolenie Starosty, wystawiane na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz pozytywnych wyników badań lekarskich i psychologicznych. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane odbywa się w Toruniu.

Oferujemy szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz dla tych, którzy posiadają już uprawnienia i chcą je rozszerzyć poprzez kurs uzupełniający.

26maj07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

28maj07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

31maj07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

03cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

07cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

10cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

15cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

18cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 8:00

WYMAGANIA PRZED KURSEM:

55

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy danej kategorii.

55

By zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane należy mieć ukończone 21 lat.

55

Aby odbyć kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, nie trzeba mieć badań lekarskich i psychologicznych. Badania te można wykonać po kursie.

banner2
banner3

CENNIK SZKOLENIA NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 

Zakres szkolenia: A, A2, A1

cena 850zł brutto

Zakres szkolenia: B1, B, B+E

cena 650zł brutto

Zakres szkolenia: C1, C, C+E

cena 950zł brutto

KURS KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH – DLACZEGO WARTO W OŚRODKU SZKOLENIA RAJDER?

Dzisiejsze natężenie ruchu drogowego wymaga od kierowców wzmożonej uwagi i umiejętności przewidywania, a także umiejętności reagowania na trudne, nagłe sytuacje drogowe ? dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy w trakcie akcji mają za zadanie bezpiecznie i skutecznie dotrzeć do celu ? dlatego wymagania w stosunku do kierowców np. ambulansu, wozu bojowego straży pożarnej, radiowozu są znacznie wyższe od podstawowych zasad ruchu drogowego.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ RAJDER poza wymaganiami zapisanymi w rozporządzeniu z dnia 16 października 2019 r. oferuje rozszerzony program szkolenia. W swoim zakresie kurs na pojazdy uprzywilejowane przewiduje współpracę ze współczesnymi systemami bezpieczeństwa oraz zaawansowany trening na specjalnie ułożonych ćwiczeniach jazdy precyzyjnej na autodromie szkoleniowym.

Podczas praktycznej części kursu na pojazdy uprzywilejowane uczestnicy doświadczają granic przyczepności pojazdów na kilku rodzajach płyt poślizgowych o różnym poziomie przyczepności. Niezależnie od poziomu doświadczenia poszczególnych kierowców, ćwiczenia rozwijają umiejętności hamowania awaryjnego, omijania przeszkód, ale przede wszystkim płynnego prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych z przewidywaniem zagrożeń. Zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy umożliwiają przećwiczenie wielu wariantów awaryjnych sytuacji drogowych w sposób bezpieczny i powtarzalny, a każde ćwiczenie ma kilka poziomów trudności.

Wszystkie ćwiczenia i zadania stawiane kierowcom karetek, bankowozów i innych pojazdów podlegają wielokrotnym powtórzeniom i zastosowaniu dodatkowych pomocniczych treningów, aby jak najlepiej wykorzystać czas kursu na pojazdy uprzywilejowane szczególnie w zakresie praktycznych zajęć.

Kierowcy podczas jazdy pojazdem uprzywilejowanym  w ruchu powinni znać szereg dodatkowych zasad bezpieczeństwa, a także znać doskonale przepisy określające tryby postępowania w trakcie realizacji zadań służbowych podczas kursu dla pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ RAJDER instruktorzy dostosowują materiał szkolenia do specyfiki danej formacji/jednostki/służby, tak aby pogłębiać ćwiczenia najbardziej przydatne do minimalizowania ryzyka drogowego.

W trakcie wielu ćwiczeń kursu analizowany jest czas reakcji kierowców i prawidłowość odruchów ? na podstawie wspólnie wyciągniętych wniosków uczestnicy oraz instruktorzy pracują nad podnoszeniem poziomu techniki kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w warunkach presji czasu i stresu.

Podczas każdego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych zastosowanie mają także ćwiczenia jazdy szosowej na wyznaczonym odcinku autodromu mającej na celu wdrożenia właściwej taktyki i techniki jazdy.

Instytucje, firmy oraz osoby prywatne zapraszamy do kontaktu!

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców ubiegających się o uprawnienia realizowane jest jako kurs jednodniowy (całodniowy) lub w dwudniowy.
Warunkiem przyjęcie na kurs jest posiadanie prawa jazdy kategorii jakiej chcemy uzyskać uprawnienia oraz wiek 21 lat. Badania można wykonać po szkoleniu.
Kurs na pojazdy uprzywilejowane składa się z trzech części: teorii, praktyki (szkolenie na płycie poślizgowej) oraz egzaminu wewnętrznego.

kat. A, A2, A1

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 18 godz.
egzamin wewnętrzny

kat. B, B1, B+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

kat, C, C1, C+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie kierowców ubiegających się o uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane realizowane jest jako kurs jednodniowy (całodniowy) lub w dwudniowy.
Warunkiem przyjęcie na kurs jest posiadanie prawa jazdy kategorii jakiej chcemy uzyskać uprawnienia oraz wiek 21 lat. Badania można wykonać po szkoleniu.
Kurs na pojazdy uprzywilejowane składa się z trzech części: teorii, praktyki (szkolenie na płycie poślizgowej) oraz egzaminu wewnętrznego.

kat. A, A2, A1

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 18 godz.
egzamin wewnętrzny

kat. B, B1, B+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

kat. C, C1, C+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

KURSY NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE – DLA KOGO KURS

Kurs na pojazdy uprzywilejowane skierowany jest do wszystkich kierowców, którzy planują pracę w służbach publicznych, gdzie będą prowadzić pojazd uprzywilejowany. Są to między innymi zespoły ratownictwa medycznego, wodnego albo chemicznego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, gminnej lub Straży Granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa np. Służby Celnej lub służby Parku Narodowego. Do tego grona zaliczają się także bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne.

Każdy, kto chce wziąć udział w szkoleniu musi mieć ukończone 21 lat oraz właściwe dokumenty. Potrzebne jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zaświadczenie lekarza, które potwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych. Zapisując się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców w szkole jazdy Rajder nie trzeba przeprowadzać badań od razu, można wykonać je po ukończeniu szkolenia. Oferujemy także możliwość przeprowadzenia badań w naszym ośrodku.
Szkolenie teoretyczne na pojazdy uprzywilejowane możliwe w lokalizacjach: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Opole, Międzychód, Warszawa, Olsztyn, Szczecin, Jaworzno, Bednary, Wrocław, Kraków, Poznań, Pszczółki, Łódź.

Dla kierowców, którzy mają już zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych proponujemy rozszerzenie posiadanych uprawnień poprzez szkolenie uzupełniające.

Pojazdy uprzywilejowane to m.in.:

 • pojazdy pogotowia ratunkowego,
 • pojazdy pogotowia technicznego,
 • pojazdy ratownictwa chemicznego,
 • pojazdy Policji,
 • pojazdy Straży Pożarnej,
 • pojazdy Straży Granicznej,
 • pojazdy Straży Miejskiej,
 • pojazdy Służby Celnej,
 • pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wywiadu,
 • pojazdy Sił Zbrojnych,
 • pojazdy ratownictwa wodnego, górskiego itp.,
 • pojazdy agencji ochroniarskich,
 • pojazdy przewożące wartości pieniężne, bankowozy,
 • inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra.

JAKIE POJAZDY SĄ UPRZYWILEJOWANE

Według kodeksu drogowego pojazdy uprzywilejowane to wszystkie pojazdy, które wysyłają sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadące z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Takie pojazdy wykorzystuje się w służbach medycznych, ratunkowych, a także w służbach bezpieczeństwa publicznego. Ich celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia, mienia, zapewnianie bezpieczeństwa oraz usuwanie skutków katastrof. Do tej grupy wliczają się także pojazdy przewożące wartości pieniężne i bankowozy.

Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wiąże się z wyższym ryzykiem wypadku. Kierowca, który prowadzi taki pojazd i jednocześnie wysyła odpowiednie sygnały, ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. To oznacza, że nie musi stosować się do sygnalizacji świetlnej ani pionowych i poziomych znaków. Z tego względu kierowca pojazdu uprzywilejowanego powinien zachować szczególną ostrożność i wyróżniać się umiejętnościami i opanowaniem w każdej, nawet najbardziej niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Oferujemy profesjonalne kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które w pełni przygotują kierowcę do pełnienia zawodu.

SZKOLENIE KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH SKŁADA SIĘ Z:

– części teoretycznej (6 godzin lekcyjnych- kat. A, B, C)
– praktycznych zajęć na płycie poślizgowej w ODTJ Rajder Toruń (8 godzin – kat. B, C)
– praktycznych zajęć na torze ODTJ Rajder Toruń (18 godzin – kat. A)

W NASZYM OŚRODKU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY RAJDER OFERUJEMY:

podstawowe kursy na pojazdy uprzywilejowane dla wszystkich kierowców
– uzupełniające kursy na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców posiadających już uprawnienia

W części teoretycznej uwzględniona została tematyka

przypomnienie i
utrwalenie

przepisów ruchu
drogowego

mechanizmy wypadków

drogowych
oraz ich skutki

psychologiczne podstawy

transportu
uprzywilejowanego

kierowanie pojazdem

w warunkach
specjalnych

W części teoretycznej uwzględniona została tematyka

przypomnienie i
utrwalenie

przepisów ruchu
drogowego

mechanizmy wypadków

drogowych
oraz ich skutki

psychologiczne podstawy

transportu
uprzywilejowanego

kierowanie pojazdem

w warunkach
specjalnych

KURS NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE DOSTOSOWANY DO CIEBIE

Oprócz elastycznego grafika zajęć, dopasowanego do potrzeb kierowców, istnieje również możliwość ustalenia kwestii noclegu oraz wyżywienia. Ponadto oferujemy pełen pakiet badań lekarskich i psychologicznych w naszym ośrodku, potrzebnych do zaliczenia szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Dla jeszcze większej wygody naszych kursantów, w cenę szkolenia wliczamy wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy. Po zaliczeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia na pojazdy uprzywilejowane, otrzymane zaświadczenie należy przekazać łącznie z badaniami do organu wydającego uprawnienia. Dzięki niemu można podjąć pracę kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Rajder

 • 2 doskonale wyposażone multimedialnie sale wykładowe, położone w centrum miasta
 • certyfikowany autodrom do nauki jazdy oraz obiekt do zajęć z doskonalenia techniki jazdy (tor szkoleniowy, płyty poślizgowe)
 • 15 lat doświadczeń ODTJ Rajder w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy samochodem
 • biuro obsługi klienta przy ul. Chełmińskiej 21 w Toruniu (Plac Teatralny)
 • szkolenie teoretyczne prowadzimy dla takich lokalizacji jak Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Kraków, Toruń, Opole, Pszczółki.

Doświadczona kadra instruktorów

 • Za sukcesem naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Rajder stoi wyspecjalizowana kadra wykształconych instruktorów, lata doświadczeń oraz wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii.
  Dzięki świetnej organizacji oraz znakomitym warunkom nauczania przeprowadzamy kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które przygotowują do bezpiecznej jazdy w ekstremalnych warunkach drogowych. Nasz profesjonalny program szkolenia gwarantuje specjalistyczną i efektywną naukę, zgodną z obowiązującymi normami.
  Nasi instruktorzy podchodzą do każdego kursanta w cierpliwy i indywidualny sposób, a przeprowadzane przez nich szkolenia bazują na wieloletnim doświadczeniu i znajomości technik jazdy. Dzięki nam zostaniesz kierowcą, któremu niestraszne wyzwania ruchu drogowego!

TELEFON:

783 909 093

BIURO:

ul. Łukasiewicz 66
(Tor RallyCross)
pon. – pt. : 8-15


Zapisz się już dziś!

Wybierz kurs


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w kursie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

KONTAKT:

Kierownik Ośrodka
Szkolenia Kierowców
mgr Beata Żmudzińska-Czynsz
783 90 90 93
biuro@odtj.torun.pl

Kierownik Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy
Sebastian Wesołowski

sebastian@rajder.net

X