SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE w ODTJ MotoPark

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują odpowiednich uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa potrzebne jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, zezwolenie Starosty, dokument ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Co więcej wymagane są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zapewnia uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów.

Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się uzupełniające szkolenia, które rozwinąć zdobyte zdolności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Jedynym wymogiem oprócz posiadania podstawowego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Z kolei lekarskie badania można odbyć po szkoleniu albo w jego czasie. Kurs odbywa się w ODTJ MotoPark Toruń.

SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują odpowiednich uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa potrzebne jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, zezwolenie Starosty, dokument ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej wymagane są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zapewnia uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się uzupełniające szkolenia, które rozwinąć zdobyte zdolności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Jedynym wymogiem oprócz posiadania podstawowego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Z kolei lekarskie badania można odbyć po szkoleniu albo w jego czasie. Kurs odbywa się w ODTJ MotoPark Toruń.

19cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

21cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

23cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

26cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

29cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

30cze07:00szkolenie kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozów
godz. 7:30

WYMAGANIA PRZED SZKOLENIEM:

55

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi uprzednio ukończyć 21 lat oraz posiadać prawo jazdy właściwej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych.

Najwygodniejszą formą zapisania się na szkolenie, jest przygotowanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy zapewnia ośrodek szkolenia. Także wykonanie potrzebnych badań lekarskich i psychologicznych możliwe jest w naszym ośrodku szkolenia kierowców.

banner3

CENNIK SZKOLENIA NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 

Zakres szkolenia: A, A2, A1

cena 1550zł brutto

Zakres szkolenia: B1, B, B+E

cena 850zł brutto

Zakres szkolenia: C1, C, C+E

cena 1090zł brutto

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE W OŚRODKU SZKOLENIOWYM MotoPark Toruń?

Wszelkie ćwiczenia i zadania przygotowawcze dla kierowców karetek, bankowozów i innych pojazdów są wielokrotnie powtarzane i uzupełniane pomocniczymi treningami tak, aby maksymalnie wykorzystać czas szkolenia na pojazdy uprzywilejowane szczególnie w zakresie praktycznych zajęć.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych muszą być zapoznani z dodatkowymi zasadami bezpieczeństwa, a także przepisami traktującymi o realizacji zadań służbowych ? podczas szkolenia dla pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ MotoPark Toruń instruktorzy przygotowują materiał szkolenia w taki sposób, by dostosować go do specyfiki danej formacji/jednostki/służby. W ten sposób szkolenie na pojazdy uprzywilejowane obejmuje ćwiczenia najbardziej przydatne w konkretnym zakresie do minimalizowania ryzyka drogowego.

W czasie wielu ćwiczeń szkoleniowych nasi instruktorzy analizują czas reakcji kierowców i prawidłowość odruchów. Wnioski wyciągane wspólnie z uczestnikami pozwalają instruktorom dostosować ćwiczenia do potrzeb uczestników. Dzięki temu uczą techniki kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w warunkach presji czasu i stresu w skuteczny sposób.

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych zawiera również ćwiczenia jazdy szosowej na wyznaczonym odcinku autodromu. Takie ćwiczenia są doskonałym sposobem wdrożenia odpowiedniej taktyki i techniki jazdy. Instytucje, firmy oraz osoby prywatne zapraszamy do kontaktu!

Natężenie ruchu drogowego wymaga od kierowców zwiększonej uwagi i umiejętności przewidywania i reagowania na trudne, niespodziewane sytuacje drogowe ? dotyczy to przede wszystkim kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy podczas akcji mają za zadanie bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu ? z uwagi na to oczekiwania wobec kierowców np. ambulansu, wozu bojowego straży pożarnej czy radiowozu są wyższe w porównaniu do podstawowych zasad ruchu drogowego.

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ MotoPark Toruń oprócz zapisanych w rozporządzeniu z dnia 16 października 2019 r. wymagań, oferuje dodatkowo rozszerzony program szkolenia. W szkoleniu na pojazdy uprzywilejowane przewidziane jest zaznajomienie z obecnymi systemami bezpieczeństwa, a także trening składający się z zaawansowanych ćwiczeń jazdy precyzyjnej na autodromie szkoleniowym.

W ciągu zajęć praktycznych szkolenia na pojazdy uprzywilejowane kierowcy poznają granice przyczepności pojazdów na kilku rodzajach płyt poślizgowych o różnym poziomie przyczepności. Bez względu na wcześniejsze doświadczenia kierowców, ćwiczenia doskonalą umiejętności omijania przeszkód, hamowania awaryjnego, ale przede wszystkim przewidywania zagrożeń, dla płynnego kierowania pojazdów uprzywilejowanych. Zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy MotoPark to ćwiczenia reagowania w awaryjnych sytuacjach drogowych w sposób bezpieczny i powtarzalny, na wielu poziomach trudności.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE?

Szkolenie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i dostarcza fachową wiedzę, dzięki rzetelnej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy bazują na wiedzy i latach doświadczeń, które wytrwale przekazują kursantom. Przygotowany program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji oraz korzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do prowadzenia pojazdu w ciężkich warunkach. Edukacja zgodna z aktualnymi normami, doskonałe warunki nauczania oraz znakomita kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane podstawą bezpiecznej pracy oraz odpowiedzialnego poruszania się w ruchu drogowym w nawet najtrudniejszej sytuacji.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie kierowców ubiegających się o uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane realizowane jest jako kurs jednodniowy (całodniowy) lub w dwudniowy.
Warunkiem przyjęcie na kurs jest posiadanie prawa jazdy kategorii jakiej chcemy uzyskać uprawnienia oraz wiek 21 lat. Badania można wykonać po szkoleniu.
Kurs na pojazdy uprzywilejowane składa się z trzech części: teorii, praktyki (szkolenie na płycie poślizgowej) oraz egzaminu wewnętrznego.

kat. A, A2, A1

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 18 godz.
egzamin wewnętrzny

kat. B, B1, B+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

kat. C, C1, C+E

teoria 6 godz. lekcyjnych
praktyka 8 godz.
egzamin wewnętrzny

DLA KOGO SZKOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje głównie osoby, które zamierzają kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany może nie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zważać na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to kierowca musi odznaczać się szybką reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie te, które nadają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży pożarnej, straży miejskiej lub gminnej. Według przepisów ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są również pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje też kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając takie uprawnienia można też prowadzić bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tej formie.

Pojazdy uprzywilejowane to m.in.:
 • pojazdy pogotowia ratunkowego,
 • pojazdy pogotowia technicznego,
 • pojazdy ratownictwa chemicznego,
 • pojazdy Policji,
 • pojazdy Straży Pożarnej,
 • pojazdy Straży Granicznej,
 • pojazdy Straży Miejskiej,
 • pojazdy Służby Celnej,
 • pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wywiadu,
 • pojazdy Sił Zbrojnych,
 • pojazdy ratownictwa wodnego, górskiego itp.,
 • pojazdy agencji ochroniarskich,
 • pojazdy przewożące wartości pieniężne, bankowozy,
 • inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra.

SZKOLENIE KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH SKŁADA SIĘ Z:

– części teoretycznej (6 godzin lekcyjnych- kat. A, B, C)
– praktycznych zajęć na płycie poślizgowej w ODTJ MotoPark Toruń (8 godzin – kat. B, C)
– praktycznych zajęć na torze ODTJ MotoPark Toruń (18 godzin – kat. A)

W NASZYM OŚRODKU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY MotoPark OFERUJEMY:

podstawowe szkolenia na pojazdy uprzywilejowane dla wszystkich kierowców
– uzupełniające szkolenia na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców posiadających już uprawnienia

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został tak wymyślony, aby nauczył kierowcę reagowania na niebezpieczne sytuacje drogowe oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Dzięki technikom ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje większe bezpieczeństwo swoje, a także pasażerów oraz osób wymagających pomocy. Szkolenie demonstruje ekstremalne sytuacje, gdzie realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Na podstawie szkolenia kierowcy podnoszą swoje zdolności, niezbędnych do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające przygotowano dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W szkolenie wliczają się zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz wewnętrzny egzamin. Wśród tematów, jakie są w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Ważnym elementem jest również utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei praktyczne zajęcia obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które będzie podstawą do odebrania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszelkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

W części teoretycznej uwzględniona została tematyka

przypomnienie i
utrwalenie

przepisów ruchu
drogowego

mechanizmy wypadków

drogowych
oraz ich skutki

psychologiczne podstawy

transportu
uprzywilejowanego

kierowanie pojazdem

w warunkach
specjalnych

W części teoretycznej uwzględniona została tematyka

przypomnienie i
utrwalenie

przepisów ruchu
drogowego

mechanizmy wypadków

drogowych
oraz ich skutki

psychologiczne podstawy

transportu
uprzywilejowanego

kierowanie pojazdem

w warunkach
specjalnych

SZKOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Elastyczny grafik i cierpliwa kadra instruktorów jazdy to niejedyne zalety szkolenia na pojazdy uprzywilejowane w naszym ośrodku. Uzgadniamy także kwestie wyżywienia i noclegu, w zależności od potrzeb przyszłych kierowców karetek czy bankowozów. Dla naszych kursantów przygotowujemy wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy, które są wliczone cenę kursu. Zaliczenie obu części praktycznej i teoretycznej równa się z uzyskaniem zaświadczenia. Przygotowujemy właściwe dokumenty, które łącznie z badaniami muszą trafić do organu wydającego uprawnienia. Dzięki niemu można podjąć pracę kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, np. jako kierowca karetki.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy MotoPark

 • To 2 w pełni wyposażone, położone w centrum miasta obiekty szkoleniowe
 • certyfikowany autodrom  do zajęć z doskonalenia techniki jazdy (tor szkoleniowy, płyty poślizgowe)
 • szkolenia prowadzimy dla różnych takich lokalizacji jak Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków, Toruń, Opole, Pszczółki

Doświadczona kadra instruktorów

 • Na sukces naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy MotoPark składa się wyspecjalizowana kadra wykształconych instruktorów, lata doświadczeń oraz wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii.
  Dzięki wspaniałej organizacji oraz znakomitym warunkom nauczania prowadzimy szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które przygotowują do bezpiecznej jazdy w najtrudniejszych warunkach drogowych. Nasz profesjonalny program szkolenia gwarantuje specjalistyczną i efektywną naukę jazdy, zgodną z obowiązującymi normami.
  Nasi instruktorzy podchodzą do każdego kursanta w indywidualnie i cierpliwie, a przeprowadzane przez nich szkolenia bazują na wieloletnim doświadczeniu i znajomości technik jazdy. Dzięki nam zostaniesz kierowcą, któremu niestraszne wyzwania ruchu drogowego!

TELEFON:

kierownik ODTJ – Beata Żmudzińska-Czynsz

783 90 90 93

BIURO:

ul. Łukasiewicza 66
MotoPark Toruń

pon.-pt.: 8-15


Zapisz się już dziś!

  Wybierz kurs

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w kursie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  KONTAKT:

  Kierownik ODTJ MotoPark
  mgr Beata Żmudzińska-Czynsz
  783 90 90 93
  biuro@odtj.torun.pl

  X