szachownica-rajder

INSTRUKTOR TECHNIKI JAZDY

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE!

  • ODTJ Rajder szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzi od 2009 roku
  • 8 lat doświadczeń ODTJ Rajder w szkoleniu Instruktorów techniki jazdy
  • Dzięki naszym kursom uprawnienia instruktora techniki jazdy otrzymało już ponad 1000 osób
  • W latach 2010 – 2011 organizowaliśmy część praktyczną egzaminu państwowego instruktora techniki jazdy
  • W 2013 roku Ministerstwo Transportu zorganizowało u nas pierwszy Egzamin Państwowy ITJ

Dla kogo taki kurs?

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, tzn. : posiadać co najmniej wykształcenie średnie, co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres jednego roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzonego szkolenia, posiadać ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kogo szkolimy

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, C+E. Szkolenie organizowane jest przez ODTJ Rajder Toruń – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiadający uprawnienia nr 002C do prowadzenia szkoleń doskonalenia techniki jazdy oraz wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin, w tym 64 godziny teoretyczne oraz 24 godziny praktyczne.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć, odpowiednio 65 godzin teorii i 46 godzin praktyki.

Zdefiniowany został również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Aktualne terminy kursów :

Szkolenie zaplanowane jest na 11 dni szkoleniowych – zajęcia odbywają się w weekendy

Dla grup powyżej 3 osób istnieje możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu i terminarza zajęć.

Zapisy oraz wszelkie informacje na temat kursu:

  • mail: biuro@odtj.torun.pl
  • telefonicznie: 609 92 90 90
  • w biurze: ul.Chełmińska 21 (Plac Teatralny), Toruń
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy