szachownica-rajder

KURS INSTRUKTOR TECHNIKI JAZDY

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

Zapraszamy na kurs dla kandydatów na Instruktora techniki jazdy

Szkolenie instruktora techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D prowadzimy w ODTJ w Toruniu.
Zasięg naszego działania obejmuje miasta takie jak: Toruń , Bydgoszcz , Warszawa , Gdańsk , Wrocław , Kraków , Łódź , Poznań .

  • Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Rajder szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzi od 2009 roku
  • 15 lat doświadczeń ODTJ Rajder w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy samochodem
  • Dzięki naszym kursom uprawnienia instruktora techniki jazdy otrzymało setki osób
  • W latach 2010 – 2011 organizowaliśmy część praktyczną egzaminu państwowego instruktora techniki jazdy
  • W 2013 roku Ministerstwo Transportu zorganizowało u nas pierwszy Egzamin Państwowy ITJ wg. nowego rozporządzenia

Dla kogo taki kurs

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, tzn. : posiadać co najmniej wykształcenie średnie, co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres jednego roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzonego szkolenia, posiadać ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Zakres naszych szkoleń obejmuje osoby z lokalizacji  Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Kraków, Toruń, Opole, Pszczółki.

Kogo szkolimy

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, C+E. Szkolenie organizowane jest przez ODTJ Rajder Toruń – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiadający uprawnienia nr 002C do prowadzenia szkoleń doskonalenia techniki jazdy oraz wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin, w tym 64 godziny teoretyczne oraz 24 godziny praktyczne.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć, odpowiednio 65 godzin teorii i 46 godzin praktyki.

Zdefiniowany został również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Organizacja szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na 11 dni szkoleniowych – dla osób indywidualnych zajęcia odbywają się w weekendy.
Kurs instruktora techniki jazdy trwa zazwyczaj 5 – 6 tygodni (zajęcia weekendowe)

Dla grup powyżej 4 osób istnieje możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu i terminarza zajęć.

Zapisy oraz wszelkie informacje na temat kursu:

  • mail: biuro@odtj.torun.pl
  • telefonicznie: 609 92 90 90
  • w biurze: ul.Chełmińska 21, Toruń
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy