Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Dzisiejsze natężenie ruchu drogowego wymaga od kierowców wzmożonej uwagi i umiejętności przewidywania, a także umiejętności reagowania na trudne, nagłe sytuacje drogowe – dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy w trakcie akcji mają za zadanie bezpiecznie i skutecznie dotrzeć do celu – dlatego wymagania w stosunku do kierowców np. ambulansu, wozu bojowego straży pożarnej , radiowozu są znacznie wyższe od podstawowych zasad ruchu drogowego.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ RAJDER poza wymaganiami zapisanymi w rozporządzeniu z dnia?.. oferuje rozszerzony program szkolenia , który w swoim zakresie przewiduje współpracę ze współczesnymi systemami bezpieczeństwa oraz zaawansowany trening na specjalnie ułożonych ćwiczeniach jazdy precyzyjnej na autodromie szkoleniowym.

Wszystkie ćwiczenia i zadania stawiane kierowcom pojazdów uprzywilejowanych podlegają wielokrotnym powtórzeniom i zastosowaniu dodatkowych pomocniczych treningów , aby jak najlepiej wykorzystać czas kursu szczególnie w zakresie praktycznych zajęć.

Podczas szkolenia praktycznego uczestnicy doświadczają granic przyczepności pojazdów na kilku rodzajach płyt poślizgowych o różnym poziomie przyczepności.  Niezależnie od poziomu doświadczenia poszczególnych kierowców ćwiczenia rozwijają umiejętności hamowania awaryjnego , omijania przeszkód, ale przede wszystkim płynnego prowadzenia pojazdów z przewidywaniem zagrożeń. Zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy umożliwiają przećwiczeniu wielu wariantów awaryjnych sytuacji drogowych w sposób bezpieczny i powtarzalny, a każde ćwiczenie ma kilka poziomów trudności.

Kierowcy podczas jazdy pojazdem uprzywilejowanym  w ruchu powinni znać szereg dodatkowych zasad bezpieczeństwa , a także znać doskonale przepisy określające tryby postępowania w trakcie realizacji zadań służbowych – na szkoleniu dla pojazdów uprzywilejowanych w ODTJ RAJDER instruktorzy dostosowują materiał szkolenia do specyfiki danej formacji/jednostki/służby, tak aby pogłębiać ćwiczenia najbardziej przydatne do minimalizowania ryzyka drogowego.

W trakcie wielu ćwiczeń analizowany jest czas reakcji kierowców i prawidłowość odruchów – na podstawie wspólnie wyciągniętych wniosków uczestnicy oraz instruktorzy pracują nad podnoszeniem poziomu techniki kierowania w warunkach presji czasu i stresu.

Podczas każdego szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych zastosowanie mają także ćwiczenia jazdy szosowej na wyznaczonym odcinku autodromu mającej na celu wdrożenia właściwej taktyki i techniki jazdy.

Instytucje , firmy oraz osoby prywatne zapraszamy do kontaktu?

X