szachownica-rajder

POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

KURS, SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Zapraszamy na kurs na pojazdy uprzywilejowane oraz przewożące wartości pieniężne

Realizujemy szkolenie na pojazdy uprzywilejowane i bankowozy w zakresie kategorii prawa jazdy A, B, C . Przystępna cena, wysoka jakość szkolenia.

Od dnia 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Prowadzenie takiego pojazdu wymaga nie tylko posiadanie prawa jazdy danej kategorii, ale również zezwolenia Starosty. Wkładkę taką uzyskują osoby, które ukończą kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz pozytywnie przejdą badanie lekarskie i psychologiczne. Aby zapisać się na szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, nie trzeba posiadać badań. Badania potrzebne są dopiero w momencie składania dokumentów w Wydziale Komunikacji. Kończąc kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych otrzymujemy zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Kierowcy posiadający już wcześniej zdobyte uprawnienia mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.

Jak zapisać się na kurs:

Cennik szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

  • zakres szkolenia B1, B, B+E – cena 650zł brutto
  • zakres szkolenia C1, C, C+E – cena 950zł brutto
  • zakres szkolenia A, A2, A1 – cena 850 zł brutto

Co należy spełnić aby zapisać się na kurs

Kurs dla prowadzących pojazdy uprzywilejowane przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają:

 • prawo jazdy danej kategorii
 • niezbędnym warunkiem jest też ukończone 21 lat

Aby zapisać się na kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, nie trzeba mieć badań lekarskich i psychologicznych. Badanie te można wykonać po kursie.

Program szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych:

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowychi bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utrata panowania nad pojazdem. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za życie swoje i pasażerów, ale też za życie osób trzecich, które wymagają pomocy. Szkolenie składa się z części teoretycznej (6h) i praktycznej (8h). W części teoretycznej uwzględnione zostały takie tematy, jak:

 • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego
 • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki
 • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (6 godzin lekcyjnych)
 • praktycznych zajęć na płycie poślizgowej w ODTJ w Toruniu (8 godzin)

Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu szkolenia elastycznie do potrzeb klienta, również w kwestii noclegu oraz wyżywienia.

Po zaliczeniu obu części kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, które pozwala mu złożyć dokumenty wraz zbadaniami do organu wydającego uprawnienia.

Pojazdy uprzywilejowane to pojazdy:

m.in. samochody straży pożarnej, ambulanse zespołów ratownictwa medycznego, radiowozy Policji, straży gminnej i miejskiej, straży granicznej, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i agencji wywiadu, Biura Ochrony Rządu,  Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych, Służby Celnej, Izby Administracji Skarbowej, pogotowia gazowego,  pogotowia energetycznego itp.

Zapisy oraz wszelkie informacje na temat kursu:

 • mail: biuro@odtj.torun.pl
 • telefonicznie: 609 92 90 90
 • w biurze: ul.Chełmińska 21 (Plac Teatralny), Toruń
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy